De laatste Tweets:
    Loading...
Tweet! Vindt ik leuk op facebook! Share op Linkedin

De historische glorietijd

Met het uitroeien van de bizons en het verdringen van de oorspronkelijk inwoners, de Indianen, kreeg de Texas Longhorn volop ruimte. Ze liepen op de great plains, een uitgestrekte vlakte met gras, vrijgemaakt door de Buffelo, de naam die de Indianen aan de Bizon gaven.
De great plains toen de bisons en de indianen het land nog bevolkten.

De great plains toen de uitroeiing van de Bizon een feit was. Veehouders trokken met hun veestapels naar Nebraska, Wyoming, Dakota en Montana.
De Texas Longhorns bereikten hier hun historische glorietijd. Omstreeks 1860 ontaarde deze grootschalige veehouderij en veehandel in een onhoudbare situatie .Er was veel overbegrazing en massale veediefstallen waren aan de orde van de dag.
 

Terug naar boven.