De laatste Tweets:
    Loading...
Tweet! Vindt ik leuk op facebook! Share op Linkedin

Onze visie

Onze visie bestaat uit een aantal speerpunten;

  • We streven ernaar om een betrouwbare partner te zijn die exclusiviteit, kwaliteit en continu´teit wil Leveren.
  • Maatschappelijk draagvlak voor natuurbeheer met Texas Longhorns en daarmee samenhangend een economisch rendement, is voor ons belangrijk.
  • Wij vinden dat de agrarische sector haar steentje bij kan dragen aan natuurbeheer en natuurlijke begrazing. We willen graag een positieve bijdrage leveren aan agrarisch natuurbeheer, door het leveren van een in onze ogen uniek product.
  • Vlees van Texas Longhorns is bewezen calorie-armer dan kippenvlees. Dat past in een tijd, waar er een duidelijke vraag is naar vetarme producten. Ons ultieme doel is het samenbrengen van een zeker economisch rendement, een duidelijk ecologisch rendement en het leveren van een gewild eindproduct.

Terug naar boven.