De laatste Tweets:
    Loading...
Tweet! Vindt ik leuk op facebook! Share op Linkedin

Texas Longhorn runderen grazen in Someren
Gezamenlijk persbericht gemeente Someren en waterschap Aa en Maas

 

Op donderdag 1 augustus 2013 worden bij de EVZ Kleine Aa twee Texas Longhorn runderen losgelaten. Zij gaan zich voeden met de planten in het gebied en houden het zo open. De familie Adriaans uit Someren fokt met hun bedrijf Diepenhoek Texas Longhorns en zet ze uit in de EVZ de Kleine Aa in Someren. 

 

EVZ Kleine Aa

Natuurgebieden liggen vaak verspreid en worden door allerlei barrières (zoals wegen) doorsneden. Een EVZ is een natuurstrook die de natuurgebieden weer met elkaar verbindt. De EVZ Kleine Aa verbindt natuurgebied Strabrechtse Heide met kleinere, afzonderlijke natuurelementen ten zuiden daarvan. Zo hebben planten en dieren, zoals de drijvende waterweegbree, struweelvogels en de heikikker, meer leefruimte. ook bevordert de EVZ de uitwisseling van planten- en diersoorten tussen de verschillende natuurgebieden. In 2010 is de EVZ Kleine Aa aangelegd. Deze EVZ is tot stand gekomen door een samenwerking met diverse gebiedspartners zoals de gemeente Someren, IVN en enkele particulieren.

 

Natuurlijk onderhoud

Begin 2013 is het waterschap door de familie Adriaans benaderd met de vraag of hun Texas Longhorn runderen iets kunnen betekenen in het onderhoud, begrazing, van EVZ Kleine Aa. De runderen eten niet alleen gras maar ook harde vegetatie en zelfs distels. Zo is er meer ruimte voor de planten die we graag in de EVZ willen laten groeien. Voor alle partijen is er een win-win situatie. Waterschap Aa en Maas en de gemeente Someren hebben minder onderhoudskosten. De familie Adriaans heeft een locatie waar een aantal runderen kunnen grazen én het is goed voor de ontwikkeling van de EVZ


Texas Longhorn runderen

Dit zijn imposante maar vriendelijke dieren en ze komen oorspronkelijk uit Zuid-Spanje. Columbus nam in 1493 runderen mee naar ‘de nieuwe wereld’ en koos daarbij de meest zelfredzame runderen uit. Er waren op dat moment nog geen runderen in Amerika. De Texas Longhorn heeft 500 jaar op Amerikaanse bodem rondgelopen zonder ingrijpen van de mens. De Longhorn runderen ogen imposant met hun hoornpartij , maar het zijn rustig dieren.  Natuurlijk moeten daarbij wel de normale, algemene gedragsregels in acht worden genomen. Lijn honden aan en benader de Texas Longhorns niet dichter dan 25 meter.

Terug naar boven.