De 7 families

 

Texas Longhorn runderen zijn er in honderden soorten, maten, kleuren en met verschillende hoorns. Deze unieke eigenschappen zijn allemaal bewaard gebleven door zes groepen van mensen die veestapels hadden met verschillende genetica. Alle zes hadden ze 100 % Texas Longhorns, met eigen specifieke eigenschappen. De families waren Phillips, Wright, Butler, Marks, Yates en Peeler. Alle "zes families" zijn ontstaan voor 1930. In 1927 waren er nog maar weinig oorspronkelijke Texas Longhorns over. De Amerikaanse overheid kwam in 1927 met een reddingsplan om deze dieren voor uitsterven te behoeden. Er kwam geld voor het aankopen van Texas Longhorns uit andere kleinere veestapels dan de andere zes grote families. Deze dieren werden gehouden in een reservaat het” Wichita REFUGE”. Deze veestapel groeide uit tot de zevende familie.

In 2010 bezochten we zelf Wichita Refuse. We wilden met eigen ogen de omstandigheden waar deze dieren hebben overleefd bekijken. Indrukwekkend als je bedenkt dat dit de bakermat is geweest voor de moderne Texas Longhorn fokkerij. Meer foto’s vind u onder de knop foto / film.

Elk van de zeven families had uniek vee met sterke en zwakke punten. Door de juiste mix van de superieure koeien en stieren  binnen de veestapel te combineren met top genetica van andere families is men gekomen tot de huidige fokkerij. Men zou deze “mix van genetica” de achtste familie kunnen noemen. De fokkers hadden nu de mogelijkheid om eigenschappen zoals, superieure hoorngroei, de haarkleur, de juiste bevleesdheid, enz die men miste in de eigen veestapel te combineren met ander bloed.

Trends komen en gaan, ook in de Longhorn fokkerij. Het veiligste genetische plan is om een dier te fokken dat de hoogste constante kwaliteit heeft in alle fokkerijkenmerken zoals lange hoorns, heldere kleuren, correcte bevleesdheid, snelle groei, een aangenaam karakter en een aansprekende afstamming. Zo speelt men op safe.

Aan het begin van het Texas Longhorn stamboek in 1964, werd een 100% visueel inspectieprogramma uitgevoerd om te zorgen voor zuiverheid van het type binnen het ras. Geregistreerde Texas Longhorns van vandaag voeren terug op volledig gecontroleerde afstamming.

Aan de basis van het Texas Longhorn stamboek van 1964 stonden 8 koeien : Maesles ,  Miss Texas Ranger 262,  Droop Horn,  Rose Red,  Maressa,

Rangers Maesles en  Doherty 698 . De 8 stieren waren :  WR 2308, Don Quixote,  Classic, Superior, Texas Ranger, Impressive,  Cow Catcher en  Bail Jumper. http://www.youtube.com/watch?v=eFMnj-KdDPY ,Op dit you-tube filmpje , Intro the plan to improve the Texas Longhorn breed, kunt u  meer info beluisteren en bekijken over deze dieren.

De grote shows werden gewonnen door runderen met een mix van Texas Ranger( Philips), Butler, Wright en Wichita Refuge families. Geen zuivere familie heeft hetzelfde succes bereikt in vergelijking met de “mix”.

Kortom, alle zeven families zijn unieke dieren. Elk heeft zijn sterke en zwakke punten. Door zorgvuldig te overwegen welke familielijnen te gebruiken kan men tot een fokkerijstrategie komen die winstgevend en succesvol zal zijn. Deze keuze is het belangrijkste voor elke Longhorn fokker

* In de buurt van FT. Worth, Texas Stock Yards staat het grootste bronzen monument van Texas. Het monument bestaat uit zeven meer dan levensgrote Texas Longhorn ossen. Ze symboliseren de zeven families. Het brons werd gegoten door de wereldberoemde beeldhouwer Terry Kelsey uit Ramah, Colorado. Binnen in de lichaamsholte van de Philips-familie vertegenwoordiger werden beenderen geplaatst van de meest beroemde Longhorn vader aller tijden, Texas Ranger. Dit prachtige kunstwerk is getiteld "Texas Gold”.     

In 2010 hebben we dit monument bezocht. Helaas was het al donker en hebben we het niet in volle glorie kunnen aanschouwen.

 

Terug naar boven.