Lijnenteelt

 

De perfecte stier vinden? Het is zeer moeilijk, en blijft een zoekopdracht voor elke professionele Longhorn fokker. Maakt men de verkeerde stierkeuze , dan is men snel terug bij af. De keuze uit het aanbod van jonge stieren is niet eenvoudig. Als het zo simpel was had iedereen in de Longhorn business een topstier.

Allereerst is het belangrijk om met de allerbeste stieren te werken. Dit kan door natuurlijke dekking, maar ook door middel van kunstmatige inseminatie.

Elke combinatie moet gepland zijn, bestudeerd en onderzocht op de mogelijke uitkomst hiervan. We moeten weten wat de positieven en wat de negatieve eigenschappen van het dier zijn. Diepe stambomen met vijf, zes generaties van hoge kwaliteit bewezen genetica zijn de sleutel tot verbetering van de volgende generatie.

Door middel van lijnenteelt vergroot men de kansen om de gewenste eigenschappen in de dieren te bewaren. De genen worden sterk verankerd in deze dieren.

Lijnenteelt is het fokken in een historisch omschreven en daarmee samenhangende set van individuen (een lijn). Er kunnen ook lijnen binnen de lijnen zijn. Het Texas Longhorn ras is zo’n lijn in vee. Binnen het Texas Longhorn ras, zijn er zeven algemeen erkende historische "families", de lijnen. Binnen deze familielijnen, zijn er weer kleinere lijnen ontstaan. (bijvoorbeeld de Texas Ranger JP lijn in de Phillips familie). Elke lijn heeft unieke en gewenste eigenschappen (bijvoorbeeld ziekteresistentie in het Texas Longhorn ras, of langer dan gemiddelde horens in de Butler familielijn, of algemene bevleesdheid in de Texas Ranger JP lijn). Fokken met nauw verwante dieren vermindert de genetische variatie. Dit proces staat bekend als inteelt. Een voorbeeld van negatieve inteelt kan de vermindering van de conditie zijn (bekend als inteelt depressie) Ook kan het positief zijn zoals bv de lange hoorns binnen het Texas Longhorn ras. Extreme inteelt kan vermeden worden door in elk lijnenteelt programma niet de paring van vaders met hun dochters of broers en zussen met elkaar te maken.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hoe kunnen we de gevolgen van inteelt nu vermijden? Wanneer twee lijnen worden gekruist geeft dit meestal een positieve impuls in de fitness, de algehele gezondheid,  van de nakomelingen. Dit effect is bekend als heterosis of hybride kracht, en is in feite het tegenovergestelde van inteelt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Het Texas Longhorn ras is zeker groot en divers genoeg dat inteelt niet een groot probleem hoeft te worden.De meeste fokkers willen de historische integriteit van de Texas Longhorns echter behouden. Het ras bezit duidelijk vele wenselijke eigenschappen die niet aanwezig zijn in andere rassen van vee. Daarom is het zinvol om het ras als een aparte lijn te behouden en handhaving van de zuivere “zeven families”.

Kruisingen tussen “de zeven families” zal resulteren in een zekere mate van heterosis. Dus Texas Longhorn fokkers die besluiten  hun fokdieren te kiezen uit verschillende families zullen een aantal voordelen in de algehele gezondheid, fitness en de bevleesdheid van hun dieren tegemoet kunnen zien.

Aan de andere kant, als er een bijzondere eigenschap in het  belang van een fok-programma,in een bepaalde familie aanwezig is, dan kan lijnenteelt wenselijk zijn. Het belangrijkste punt om te beseffen is dat bij elke lijnenteelt de positieve eigenschappen afgewogen moeten worden tegen de negatieve.

Het potentiële gevaar van een broer-zus paring (evenals andere paringen tussen naaste familieleden) hangt ook af van de mate van voorafgaande inteelt van de vader en de twee moeders in de afstamming. Bijvoorbeeld, fok je met twee dieren die dezelfde vader hebben dan is minder kans op problemen als de twee moeders ver van elkaar verwant zijn (bijvoorbeeld, een van de Yates familie en een van de Butler familie) dan wanneer de twee moeders nauw met elkaar verbonden zijn(bijvoorbeeld beide uit de Butler familie). Daarom, moeten fokkers die geïnteresseerd zijn in de handhaving van de "zuivere" veebeslag van een enkele familie veel zorgvuldiger omgaan met de paringen tussen half broers en zussen of neven en nichten of andere familieleden dan fokkers die gebruik maken van meerdere families. Dus voor diegene die geïnteresseerd zijn in de fokkerij voor de algemene bevleesdheid, grootte, gezondheid en fitness zou kruisen tussen de families een goede optie zijn. De lijnenteelt zou men over kunnen laten aan degenen die wensen te specialiseren op één bepaalde eigenschap of het behoud van een bepaalde familie-lijn.

Lijnenteelt in de Butlerfamilie heeft geleid tot enkele van de oudste lang gehoornde dieren binnen het ras (de stamboom van Monarch).Dus pure Butler runderen zijn zeer concurrerend in de Hoorn Showcase. Dit is een voorbeeld van hoe lijnenteelt is gebruikt voor het ontwikkelen van een wenselijke eigenschap. Echter hierbij moet opgemerkt worden dat veel van het concurrerende vee in de Hoorn Showcase ook uit programma’s komen die een mix zijn van vee uit verschillende families.Lijnenteelt is dus niet de enige manier om zeer lange horens te fokken.

Texas Longhorns zijn vrij van genetische defecten. Dit is grotendeels een gevolg van de honderden jaren durende natuurlijke selectie tegen schadelijke eigenschappen die zich bij de Texas Longhorns ontwikkelden toen ze nog in het wild leefden.

De meeste andere runderrassen hebben een intensieve kunstmatige selectie ondergaan om bepaalde eigenschappen te ontwikkelen en tot uniformiteit te komen. Men bereikte dit door alleen de allerbeste stieren te gebruiken op de veestapel.Door te fokken op deze kenmerken heeft men toegeven op andere eigenschappen, bv op de vruchtbaarheid van de dieren.


 

Terug naar boven.