Oorspronkelijke Texas Longhorn:

 

De oorspronkelijke Texas Longhorn was een grof en losgebouwd rund met een platte ribstreek, arme bespiering en hoorns die gemiddeld 130 cm lang waren.

De koeien van het oude type hadden een schofthoogte van ongeveer 120 cm en wogen gemiddeld 400 kg. Hoewel er ook koeien waren die 600 kg wogen. De stieren waren 10 cm groter en wogen 590-750 kg.

Honderden jaren geleden waren de meeste dieren eenkleurig rood, getijgerd, bruin of beige.

De Texas Longhorn stamt af van runderen die vanaf de tijd van Columbus mee zijn genomen naar Amerika vanuit Spanje en Portugal. Alle runderen in Europa stammen af van het oorspronkelijke oerrund ,De Bos Taurus Primigenius, dus ook de Texas Longhorn.

De Bos Taurus Primigenius:

In 1940 werden in de grotten van Lascaux in Frankrijk een vijftigtal gekleurde grotschilderingen gevonden van het Europese oerrund. Stieren van dit rund hadden vaak een zwarte of donkere vacht met een witte aalstreep van voor naar achter over de rug, een lichte muilband en lichtgekleurde haren tussen de hoorns. De koeien waren roodbruin met eveneens een witte aalstreep en een witte muilband. De tekeningen zijn ongeveer 17.500 jaar geleden gemaakt. Na eeuwen van overbejaging is het laatste oerrund in 1627 een natuurlijke dood gestorven in een reservaat in Polen. 

Wat is nou zo uniek aan de Texas Longhorn?

 

Wat maakt dat de Texas Longhorn verschilt van andere runder rassen ? De Texas Longhorn heeft 500 jaar op Amerikaanse bodem rondgelopen zonder ingrijpen van de mens. Begin 19de eeuw is in een uitzonderlijk harde winter ongeveer tachtig procent van alle Longhorns gestorven. De resterende Longhorns waren dus letterlijk het product van een survival of the fittest. Het Texas Longhorn ras is daarmee het enige vee dat zich volledig succesvol heeft aangepast aan de natuur van Noord-Amerika.

Ze trotseerden extreme winters en hete zomers. Ze werden resistent tegen ziektes en parasieten.

Ze kregen grotere hoorns om zich een weg te banen door het struikgewas en zich te verdedigen tegen roofdieren.

Ze kalfden zelfstandig en zeer snel af. Ze moesten zich namelijk weer heel snel uit de voeten kunnen maken als er wolven of coyotes op hun pasgeboren jong loerden.

Ze aten wat er in de natuur voor handen was. Vaak bestond het voedsel uit hard gras, onkruid en struikgewas en zelfs wortels van cactussen.

De Texas Longhorns konden dagen zonder water en daarbij waren ze nog eens uiterst vruchtbaar. Vandaar dat oude ranchers het gezegde  hadden:

 

“Texas Longhorns krijgen elke negen maanden en vijftien minuten een kalf”.

 

Genetische goudmijn:

 

Het Texas Longhorn vee heeft een unieke biologische variatie opgedaan gedurende de laatste 500 jaar, die hen in staat hebben gesteld om elke moeilijkheid en situatie het hoofd te bieden. Deze genetische goudmijn biedt mogelijkheden tegen de uitholling van de eigenschappen van moderne rundveerassen. Deze vermindering van sommige belangrijke eigenschappen is het gevolg van het streven naar genetische uniformiteit. Het reservoir van unieke genen van de Texas Longhorn zou genetische variatie en flexibiliteit kunnen bieden aan opkomende en toekomstige behoeften in de rundvleessector. Tegelijkertijd heeft de Texas Longhorn de genetische diversiteit om tot een maximaal heterosis effect te komen.

Zo is het reservoir van genetisch materiaal in de Texas Longhorn een waardevolle natuurlijke hulpbron. Dit wordt nog waardevoller als onze snel veranderde economie ons dwingt naar nieuwe eisen aan de vleesindustrie.

 

Door gebruik te maken van het unieke genetisch potentieel kunnen een aantal problemen opgelost worden. Landbouwgrond wordt overal schaarser en de wereldbevolking neemt toe. Door de maximale voer- naar vleesconversie onder moeilijke omstandigheden, kan dit rundvee ras een positieve bijdrage leveren aan de vleesproductie in gebieden die steeds droger worden en waar andere runderrassen niet of nauwelijks gedijen.

Door de huidige selectie op hoornlengte en meer bespiering is het merendeel van de dieren nu groter en bevleesder dan vroeger en hebben ze langere hoorns. Gelukkig heeft het ras het meeste van zijn hardheid, vruchtbaarheid, het gemakkelijke afkalven en uitstekende moedereigenschappen behouden. Ook maakt het nog steeds efficiënt gebruik van sober voer. Tegenwoordig bestaat er een duidelijke vraag naar calorie-arm vlees met een laag vetgehalte. Het aantal calorieën per kilo van vlees van de Texas Longhorn is nog lager dan dat van kippenvlees. Dat maakt dat vlees van de Texas Longhorn erg gezond is en kan voorzien in een duidelijke behoefte vanuit de samenleving.

 

Het Texas Longhorn rund heeft een genetische goudmijn ”. De Longhorn is letterlijk een oude bron van nieuwe genen.

 

 

 

Terug naar boven.